ב – 21 בדצמבר 2020, העביר הקונגרס האמריקני מספר תיקונים והרחבות לתוכנית להגנת השכר – (Paycheck Protection Program)
אשר אומצה ב – 27 במרס 2020. התיקונים כוללים, בין השאר, תוספת


Continue Reading התכנית להגנת שכר – שלב שני

As many employees throughout the United States continue to work remotely from home, Israeli companies should be aware of certain obligations they may have with respect to covering the home


Continue Reading “Can You Hear Me Now?” Testing the Boundaries of Expense Reimbursement Requirements in California’s New Remote Work Environment

New York State’s Travel Advisory quarantine list/state metrics are being retired; instead, New York is transitioning into a new travel testing policy.  States contiguous with New York are exempt
Continue Reading Revised New York State COVID-19 Travel Advisory: Background and Implications for Those Planning Travel to NY

Under new guidance from the Small Business Administration (SBA) issued through a Procedural Notice (Notice) on Oct. 2, 2020, certain PPP borrowers may be required to seek prior consent from
Continue Reading Paycheck Protection Program: PPP Borrowers May Need Prior SBA Approval for Change in Ownership Transactions