לשכת המסחר ישראל-יפן יצאה לאחרונה ביזמה חדשה, בה היא תרכז פניות והצעות מהציבור שמטרתן לקדם סיוע של מדינת ישראל לחברות ישראליות הפועלות באופן סדיר מול יפן (בדגש על חברות הייטק,


Continue Reading לשכת המסחר ישראל-יפן מציגה יזמה חדשה לקידום שיתוף הפעולה הכלכלי בין המדינות