הצטרפו לג’ואי שבות, השותף המנהל של משרד גרינברג טראוריג בתל אביב

ולעמיתים נוספים במסגרת וובינר שמתייחס להשלכות המגיפה על מדינות שונות

 .ולתחומי עיסוק ספציפיים לרבות דיני תאגידים ונדל”ן מסחרי


Continue Reading הצטרפו לוובינר בנושאי שוק המשפט הבינלאומי, הכלכלה העולמית והקשר לעו”ד ישראלים בצל התקופה

Earlier this month, in conjunction with Pro-Bono Week in the U.S., Greenberg Traurig’s Tel Aviv office was proud to host the first of a series of events titled “Learning From
Continue Reading Tel Aviv Office Kicks Off Regional Women’s Initiative With Guest Speaker U.S. Judge, Hon. Sheila Prell Sonenshine (Ret.)