משרדנו מתייחד עם זכר ששת מיליון הקרבנות היהודיים שנספו בשואה
לעולם לא עוד, היום יותר מתמיד