משפחת גרינברג טראוריג מרכינה ראש ומתייחדת עם זכר קרבנות השואה